5 Sep 2018

Forskersikkerhet

Arne Strand

Deputy Director, Research Director, U4 Director

Hvordan ivareta sikkerhet i prosjekter med høy risiko? Med utgangspunkt i vår forsker Arne Strands opplevelse av å bli rammet av et terror-angrep i Afghanistan, inviterer vi til åpent møte om forskeres sikkerhet i samarbeid med Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Bergen Offentlige Bibliotek.

Forskning er viktig for å forstå konflikt og situasjonen i land med ikke-demokratiske regimer. Samtidig kan forskning i denne type områder innebære betydelig risiko, for forskeren selv og for lokale samarbeidspartnere og informanter. 

Sentrale spørsmål er hvordan forskere best kan ivareta egen og andres sikkerhet i forskningsprosjekter. Hva er forskningsinstitusjonenes ansvar, hvilke forholdsregler tar de, og hvilke rutiner har de for å håndtere farlige situasjoner når de oppstår? Hvilket ansvar har norske forskere og institusjoner for samarbeidspartnere i andre land, og for informanter som kan settes i en fare ved deltakelse i våre prosjekter? Hvordan opplever lokale forskere fra utsatte områder at norske samarbeidspartnere til hensyn til deres situasjon?

Innledere:

Etter innleggene blir det paneldebatt.