Fredag 7. mai 2010

Tid: 10:00-11:00

Sted: Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling

Da finanskrisen traff høsten 2008, var økonomer flest mest bekymret over ubalansen mellom land med overskudd og underskudd på handelsbalansen. Den voldsomme prisstigningen på aksjer, eiendom og råvarer ble derimot ofret mindre oppmerksomhet.

Makroøkonomisk teori hjulpet av nasjonalregnskap har gitt oss bedre oversikt over hvordan økonomien utvikler seg, men selv de mest spissfindige makroøkonomiske analyser kan ikke gi oss svar på hva som vil hende i fremtiden. Likevel er det en god del problemer vi vet må komme, da det økende forbruket av begrensede naturressurser vil føre til en nødvendig omlegging av de rike lands økonomi.  Flere store utviklingsland har et naturlig ønske om en økning i eget forbruk og materielle velstand, og for alle parter er det nødvendig at vi bruker mer ressurser på å kartlegge hvilke økonomisk-politiske tiltak som må settes i verk for å gjøre omleggingen i verdensøkonomien minst mulig ødeleggende for alle parter.

Ole David Koht Norbye, som har jobbet ved CMI siden 1958, har i flere år arbeidet i Pakistan, Kenya, Sudan og Bangladesh. Med sin eksepsjonelle erfaring som bakteppe kommer han til å kåsere over viktige spørsmål knyttet til dagens økonomiske situasjon.