Search in news

Lauslatinga av politiske fangar i Etiopia - for godt til å vere sant?

5 Jan 2018
Det etiopiske regimet har overraska verda med å seie at dei skal lauslate politiske fangar. Nyhende om politiske forhold og menneskerettar plar ikkje vere av den gode sorten frå den kanten. Mykje tyder på at lauslatinga ikkje er eit resultat av internasjonalt press, men eit framstøt i den store maktkampen som no går føre seg internt i regjeringspartiet.

Lifting the Veil of Secrecy: Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa

30 Nov 2017 | Lifting the Veil of Secrecy
Several African countries are among the fastest growing economies in the world. However, capital flows to tax havens are one factor limiting the benefits of economic growth for ordinary Africans. It is estimated that African countries, relative to the size of their economies, lose more in corporate tax evasion than countries anywhere else in the world.

PetroState Blog

28 Nov 2017

Norway is breaking international law

9 Nov 2017
Norway’s current refugee practice conflicts with international law, argues Jessica Schultz.