Search in news

Ikke mer fred å få

5 Apr 2013
Ingen viktige fredsavtaler er inngått i verden de siste åtte årene. De fleste «intern-konflikter» er ikke det de gir seg ut for å være. De er deler av internasjonale konfliktsystemer der eksterne aktører spiller helt sentrale roller, skriver Gunnar M. Sørbø i en utenriksanalyse i Morgenbladet.

Bistandsdebattens stillingskrig

3 May 2012 | Kronikk
Bistandsdebatten i Norge har utviklet seg til en stillingskrig: På den ene side står akademikere og andre kritikere som enten fremsetter generelle påstander om at den samlede bistanden ikke har ført til utvikling, eller peker på individuelle prosjekter de hevder ikke fungerer. På den andre side står Utenriksdepartementet, Norad og andre bistandsaktører som hevder at bistanden er viktig, men ofte uten å respondere på berettiget kritikk gjennom for eksempel evalueringer.

Årets fredspris plasserer kvinnene i front

7 Oct 2011 | Nobels fredspris 2011:
-Årets fredspris er betimelig. Det er på høy tid at kvinners bidrag til freds- og demokratiseringsprosesser blir synliggjort, sier Ingrid Samset ved Chr. Michelsens institutt.