Search in news

Rom for opposisjon i Afrikas partistater?

5 May 2010 | Doktordisputas
Aslak Jangård Orre disputerer torsdag 6. mai 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen. Funnene sår alvorlig tvil om de styrende partienes demokratiske sinnelag og deres evne til å fremme utvikling til det beste for landenes befolkning. Norske interesser i disse landene - hovedsakling bistand i Mosambik og oljeindustri i Angola - bør i særlig grad ta inn over seg problemene ved styresettet.

Social Relations of Rural Poverty in Mozambique

20 Dec 2006
CMI presents the first report in a series of three qualitative studies on poverty in Mozambique. The study looks into people's own emic perceptions of poverty, and offers a host of policy implications.