Search in news

Hamas - between radicalism and pragmatism

2 Mar 2015 | PhD Defence
In January 2006, Hamas won the parliamentary elections in Gaza. The road to power has been paved with ideological and organizational changes. What was once a mere militia is now a crucial actor in Palestinian domestic politics, as well as in Palestinian-Israeli relations.

Grønn fattigdomsbekjempelse

2 Dec 2011
Norges enorme satsing på klima og miljø går ut over verdens fattige.Verdens klima- og miljøproblemer kan ikke løses gjennom fattige bønder i utviklingsland.

Jemen - et regime for fall eller en stat i oppløsning?

2 Feb 2011 | Kronikk:
Man kan tenke seg et Egypt uten nåværende regime, men det er vanskelig å se for seg et Jemen innenfor dagens grenser uten en politisk balansekunstner som Ali Abdallah Salih, skriver CMI forsker Anne K. Bang

Women and Agency

23 Nov 2010 | Seminar
The Research School in Middle Eastern Studies at AHKR and CMI invites to a half-day seminar on Women and Agency.

Women and Islamic Civil Society

27 Nov 2008 | New PhD Scholarship
Hilde K.Kjøstvedt has won a PhD scholarship at CMI. Her PhD-project will focus on women in Islamic civil society organisations in the occupied Palestinian West Bank.

Where Now For Palestine: The Demise of the Two-State Solution

11 Jan 2007
This collection critically revisits the concept of the 'two-state solution' and maps the effects of local and global political changes on both Palestinian people and politics.