Search in news

Fra krig til krise: Hvordan møter vi flyktningestrømmen?

30 Oct 2015
Bare en av fire syriske flyktninger bor i leirer. De nye flyktningene slår seg ikke ned i leirer, de forlater eller passerer dem. De vil videre, mot Europa og vi kan for første gang følge dem i «real-time». De er flyktninger 2.0.

Borte bra, men hjemme best? Assistert retur av asylsøkere

2 May 2012 | Frokostforum
Ekspedisjonssjef for innvandringsavdelingen i Justis- og Beredskapsdepartementet Thor Arne Aass, assisterende direktør på CMI, Arne Strand og Halvar Andreassen Kjærre i samtale med Frøy Gudbrandsen.

Ufrivilleg retur for frivillege irakarar

22 Nov 2011
Sidan oppstarten i 2008 har 1470 irakiske asylsøkjarar returnert til heimlandet gjennom IRRINI-programmet. Programmet er basert på frivilleg heimreise. Sjølv om fleirtalet av dei returnerte er nøgde med programmet, syner ei ny evaluering at dei fleste irakarane opplever returen som langt frå frivilleg.

Voluntary return to Iraq is a last resort

14 Nov 2011
1470 Iraqi asylum seekers have returned to Iraq through IRRINI, a Norwegian programme for voluntary return. The majority of the returnees are content with the programme, concludes an evaluation, but they do not see the return as voluntary. IRRINI is the last resort for a dignified return.

Does corruption reduce oil production?

14 Dec 2009 | Governing oil in developing country contexts:
Farouk Al-Kasim, "the Iraqi who saved Norway from oil", instrumental as he was in establishing the Norwegian Petroleum Administration and Directorate. Since 1991 he has advised developing countries on the organisation and regulation of their petroleum sector.