Search in news

Tragiske forviklinger

3 Jan 2014 | Utenriksanalyse
Voldshandlingene i Sør-Sudan skyldes rå maktkamp mer enn etniske motsetninger, skriver Gunnar Sørbø, seniorforsker ved CMI, i Morgenbladet.

Ikke mer fred å få

5 Apr 2013
Ingen viktige fredsavtaler er inngått i verden de siste åtte årene. De fleste «intern-konflikter» er ikke det de gir seg ut for å være. De er deler av internasjonale konfliktsystemer der eksterne aktører spiller helt sentrale roller, skriver Gunnar M. Sørbø i en utenriksanalyse i Morgenbladet.

Venezuela sett fra Norge

5 Apr 2013
Medienes negative karakteristikker av den avdøde presidenten Hugo Chávez dekker over hva kontroversene i Venezuela egentlig handler om, skriver Iselin Åsedotter Strønen i en kronikk i Aftenposten.

Ghana fant olje - kan det gå bra?

3 Dec 2012
Det er grunn til å spørre, for i mange andre fattige land med oljeinntekter har det ikke gått bra. Det er ingen selvfølge at de klarer å fordele dem rettferdig og skape utvikling. Men Ghana kan - sannsynligvis - og særlig med litt norsk hjelp.

Årets stipend tildeles Hans Jørgen Gåsemyr

7 Jun 2012 | Nationalgaven til Chr. Michelsen
Gåsemyr er stipendiat og doktorgradsstudent ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitet i Bergen. Gåsemyr jobber med en avhandling om helse og sivile samfunnsorganisasjoner i Kina.

Feilslått Afghanistan-strategi

1 Dec 2011
Etter ti år har det internasjonale prosjektet i Afghanistan oppnådd lite. Fremtiden er usikker for afghanerne. -Vi har skapt en afghansk stat som er helt avhengig av støtte utenfra, sier CMI-forsker Astri Suhrke. Overgangen blir vanskelig. Likevel mener hun at nedbygging av den enorme internasjonale tilstedeværelsen er den eneste løsningen.

Jemen - et regime for fall eller en stat i oppløsning?

2 Feb 2011 | Kronikk:
Man kan tenke seg et Egypt uten nåværende regime, men det er vanskelig å se for seg et Jemen innenfor dagens grenser uten en politisk balansekunstner som Ali Abdallah Salih, skriver CMI forsker Anne K. Bang

Rom for opposisjon i Afrikas partistater?

5 May 2010 | Doktordisputas
Aslak Jangård Orre disputerer torsdag 6. mai 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen. Funnene sår alvorlig tvil om de styrende partienes demokratiske sinnelag og deres evne til å fremme utvikling til det beste for landenes befolkning. Norske interesser i disse landene - hovedsakling bistand i Mosambik og oljeindustri i Angola - bør i særlig grad ta inn over seg problemene ved styresettet.

Ytringsfrihet i ulike kontekster

17 Apr 2009 | The Friday Seminar on Democracy and Rule of Law
Perspektiver etter karikaturstroden. Karikaturstriden i kjølvannet av Jyllandspostens Muhammed-tegninger skapte stor debatt om ytringsfriheten i mange verdenshjørner. Elisabeth Eide m.fl. har nå analysert mediedekningen av karikaturstriden i boken Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and the Imagined Clash of Civilizations. Vi vil diskutere hva vi har lært etter karikaturkontroversen.

Kampen om Internett

20 Mar 2009 | The Friday Seminar on Democracy and Rule of Law
Terje Rasmussen innleder med foredraget Kampen om Internett. Rasmussens foredrag handler om Internett som en brukerskapt teknologi, og munner ut i en diskusjon om såkalt Internet governance.

"A State of Corruption? An Anthropology of the South Asian State"

25 Apr 2008 | PhD
Tone Sissener defends her PhD at the University of Bergen Friday 25 April. In her dissertation Sissener analyses and explores the development and meaning of state in South-Asia.

Film for å forebygge HIV/AIDS

3 Dec 2005
"Datoga, la oss beskytte oss mot AIDS" er et forsøk på å bruke lokalt språk og lokal kultur som virkemidler i forbygging av HIV/AIDS blant datoga-talende grupper i Øst-Afrika. Filmen er også et aktivt forsøk på å endre tradisjoner og dypt forankrede kulturelle trekk som representerer stor risiko for rask spredning av HIV. Ole Bjørn Rekdal, HiB, holder foredrag.