Search in news

Når grensene stenges. Flyktningkrisen i Midtøsten

6 Apr 2016
Maja Janmyr (UiB), Are Knudsen (CMI) og Kjersti Gravelsæter Berg (UiB) i samtale om flyktningkrisen i Midtøsten.

Store penger, tett tåke: Norge, Statoil & Angola

22 Sep 2014 | Angola konferansen
LIVE STREAMING NOW Angola er Norges største økonomiske samarbeidspartner i Afrika. Bidrar norske investeringer til utvikling? Fellesrådet for Afrika og Chr. Michelsens Institutt (CMI) arrangerer en serie seminarer og debatter om Norges engasjement i Angola i tre norske byer i september.

Begrunnet, afrikansk motstand

18 Oct 2013 | Utenriksanalyse
Vestlige land bør være mer ydmyke overfor afrikanske lederes evne til å rydde opp på eget kontinent, skriver seniorforsker Gunnar Sørbø i Morgenbladet.

Borgerlig aktivisme i UD

13 Sep 2013
En borgerlig regjering gjør klokt i å vurdere engasjementspolitikken kritisk. Det skriver Gunnar Sørbø, seniorforsker ved CMI, i Morgenbladet.

Naivt om kuppet i Egypt

11 Jul 2013 | Kronikk
Vestlige kommentatorer snakker med bind for øynene når de hevder at millitæret ikke spiller en vesentlig rolle i Egypt.

Ikke mer fred å få

5 Apr 2013
Ingen viktige fredsavtaler er inngått i verden de siste åtte årene. De fleste «intern-konflikter» er ikke det de gir seg ut for å være. De er deler av internasjonale konfliktsystemer der eksterne aktører spiller helt sentrale roller, skriver Gunnar M. Sørbø i en utenriksanalyse i Morgenbladet.

Sørbø ny styreleder i Raftostiftelsen

3 May 2012
Seniorforsker Gunnar Sørbø ved Chr. Michelsens institutt har takket ja til å bli ny styreleder i Raftostiftelsen. Han mener at Raftostiftelsen spiller en viktig internasjonal rolle når det gjelder å markere betydningen av menneskerettigheter.

Ytringsfrihet og nye medier

25 Sep 2009 | The Friday Seminar on Democracy and Rule of Law
Nye medier har bidratt til bredere deltakelse i det offentlige ordskiftet. Terskelen for å ytre seg er lavere, og de nye mediene kan dermed bidra til en demokratisering av det offentlige rommet for meningsutveksling. Jon Bing innleder om nye medier og konsekvenser for ytringsfrihet og personvern.

Kampen om Internett

20 Mar 2009 | The Friday Seminar on Democracy and Rule of Law
Terje Rasmussen innleder med foredraget Kampen om Internett. Rasmussens foredrag handler om Internett som en brukerskapt teknologi, og munner ut i en diskusjon om såkalt Internet governance.

Hvorfor internasjonale straffedomstoler? Midt-Østen som eksempel

20 Feb 2009 | The Friday Seminar on Democracy and Rule of Law
Terje Einarsen er invitert for å snakke om betydningen av internasjonale straffedomstoler. Han har sammen med andre fremstående jurister tatt til orde for opprettelse av internasjonale straffedomstoler for Midt-Østen.

Samfunnsansvar uten effekt i utviklingsland

22 Jan 2009 | Pressemelding
Norske bedrifters tiltak i utviklingsland innen området samfunnsansvar er lite relevante i forhold til hovedproblemene landene står overfor. Som utviklingstiltak er tiltakene lite effektive. I dag er det stort sett frivillig for bedrifter om de vil være etiske eller ikke. "Vi trenger en offentlig politikk som gjør det kostbart å drive uetisk," sier Ivar Kolstad, seniorforsker på CMI som har ledet en studie av norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland.

Dilemmaer for Utenrikspolitikken

11 Nov 2008 | Verdenserklæringen for menneskerettigheter 60 år
Utenriksminister Jonas Gahr Støre i debatt med senior forsker Siri Gloppen, Rafto's Arne Liljedahl Lynngård og student Bjarte Undertun, sammenlignenede politikk, Universitetet i Bergen.

Signalbygg for utviklingsforskning

19 Nov 2007 | CMI til Dragefjellet
"Bygget kommer til å bli et signalbygg for utviklingsforskning i Bergen, og samle landets største forskningsmiljø på dette område," sier CMIs styreleder Jan Fridthjof Bernt.

Makt, rett og demokrati

21 Sep 2005
Makt og demokratiutredningens sluttrapport hevder at rettsorganene overtar politikken. Hovedargumentet i dette kapitlet er at rettssystemet overtar mer og mer for de politiske organer. Rettssystemet både utformer politikk og legger begrensninger på handlingsrommet til de folkevalgte organer. Resultatet er en rettsliggjøring av politikken, samt en politisering av jussen.