Search in news

Sudan inn fra kulden?

5 Jan 2016
Til tross for sine mange konflikter seiler Sudan opp som et strategisk viktig land med et stabilt regime. Vestlige land støtter opp om en «nasjonal dialog» som president Bashir har tatt initiativ til selv om få tror at den vil skape fred, fjerne undertrykkelse og gi reelle åpninger for en svak opposisjon.

Making remittances work against money laundering

20 Jul 2015
Hawala networks can be useful partners in the work against money laundering of corruption gains, rather than the obstacle they are often considered to be.

Ethiopia, the Somali territories and regional conflict dynamics in the Horn of Africa

9 May 2014
Tobias Hagman gives a talk on the peace negotiations between the Somali rebel group Ogaden National Liberation Front (ONLF) and the Ethiopian government.

Rebuilding Somalia's Failed State: Alternative scenarios

8 May 2014
Is Somalia a failed state? Where can Somalia go from here and how can the country be rebuild?

Strengthening human rights in Ethiopia

28 Jan 2014
Ethiopia has great success in its work to eradicate poverty. Yet, the human rights situation in the country makes cooperation a challenging task for the international community. Norway should support the country´s human rights work by strengthening Ethiopia's internal debates on human rights, says CMI-researchers. -The best way to do this is through institutional cooperation, and close collaboration with Ethiopian partners.

Khartoum

20 Jan 2014
Khartoum remains an island of peace amidst armed conflict in many corners of the country.

Begrunnet, afrikansk motstand

18 Oct 2013 | Utenriksanalyse
Vestlige land bør være mer ydmyke overfor afrikanske lederes evne til å rydde opp på eget kontinent, skriver seniorforsker Gunnar Sørbø i Morgenbladet.

Borgerlig aktivisme i UD

13 Sep 2013
En borgerlig regjering gjør klokt i å vurdere engasjementspolitikken kritisk. Det skriver Gunnar Sørbø, seniorforsker ved CMI, i Morgenbladet.

When humanitarian action becomes politics

28 Feb 2013
The idea that you can incorporate humanitarian action into political agendas usually backfires, says Antonio Donini from the Feinstein International Center at Tufts University.

Afrikanske forviklinger

21 Sep 2012
USAs øker det militære nærværet i Afrika. Det kan hemme demokratisk utvikling.

Jemen - et regime for fall eller en stat i oppløsning?

2 Feb 2011 | Kronikk:
Man kan tenke seg et Egypt uten nåværende regime, men det er vanskelig å se for seg et Jemen innenfor dagens grenser uten en politisk balansekunstner som Ali Abdallah Salih, skriver CMI forsker Anne K. Bang

The War on Terror and the Terror of War

10 Sep 2008 | CMI Seminar
The War on Terror has induced wars that have destroyed countries, killed, maimed, and displaced vast numbers of innocent civilians in different parts of the world.

Somalia: The New Afghanistan?

23 May 2007 | Lunch seminar with Jan M. Haakonsen
The Norwegian Somali expert Jan M. Haakonsen discusses the latest developments in Somalia.

Prospects for peace, security and human rights in Africa's Horn

1 Feb 2005
This book deals with the prospects for peaceful change, human rights and state-building in the Horn of Africa. There are few regions in the world that are more in need of peace and human security, yet prospects are threatened by numerous sources of conflict.