Search in news

Democratization and quota policies in Africa

14 Jun 2012
What is the relationship between democratization and quota policies in Africa?

Årets stipend tildeles Hans Jørgen Gåsemyr

7 Jun 2012 | Nationalgaven til Chr. Michelsen
Gåsemyr er stipendiat og doktorgradsstudent ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitet i Bergen. Gåsemyr jobber med en avhandling om helse og sivile samfunnsorganisasjoner i Kina.

Syria i stampe

28 Mar 2012 | Frokostforum
Våren som ikke kom. Frøy Gudbrandsen i samtale med Kjetil Selvik og Anders Bjørkelo.

Valg som demokratisering

14 Oct 2009 | Book launch and debate
Frie og uavhengige valg er en grunnleggende forutsetning for demokratisk utvikling og gjentatte valg fører til demokratisering. Men I forhold til demokratiutvikling i Afrika viser nye studier at uavhengig av valgenes kvalitet oppnår opposisjonen sjelden mer enn en fjerdedel av setene i Afrikanske parlament.

Årets stipend tildeles Leiv Marsteintredet

8 Jun 2009 | Fondet "Nationalgaven til Chr. Michelsen":
Leiv Marsteintredet, stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk, UiB, skal bruke pengene til to artikler om presidentsammenbrudd i Latin Amerika.

Opphavsrett - med fokus på undervisning og forskning.

15 Oct 2008 | Seminar på HiB:
Professor Kai Krüger innleder om opphavsrett i universitets- og høgskolesektoren, Professor Olav Torvund diskuterer opphavsrett og akademisk frihet.

Disputas: Odd-Helge Fjeldstad

24 Nov 2006
On Friday 24 November Research Director Odd-Helge Fjeldstad defended his doctoral thesis (disputas) "Tax evasion and fiscal corruption. Essays on compliance and tax administrative practices in East and South Africa" at NHH.

Trygghet for hvem?

1 Oct 2005
Er Norge en krigførende eller en fredsbevarende part i Afghanistan? Er det den internasjonale eller den afghanske tryggheten som er prioritert? Afghanistan trenger fredsbevarendre styrker som opptrer med respekt og sensitivitet ovenfor Afghanerne, sier seniorforsker Arne Strand.

Makt, rett og demokrati

21 Sep 2005
Makt og demokratiutredningens sluttrapport hevder at rettsorganene overtar politikken. Hovedargumentet i dette kapitlet er at rettssystemet overtar mer og mer for de politiske organer. Rettssystemet både utformer politikk og legger begrensninger på handlingsrommet til de folkevalgte organer. Resultatet er en rettsliggjøring av politikken, samt en politisering av jussen.