Search in news

CSR in the Arab World: A mission impossible?

25 Feb 2013
CSR is on the rise in the Arab World, but the initiators find it difficult to root the concept beyond the ranks of state-owned enterprises and crony capitalists. - When CSR projects are initiated in Arab countries, they do not enter an empty void. Many businessmen have pre-existing conceptions of social responsibility, originated in Islam, says CMI-researcher Kjetil Selvik.

Gold over love: Making sense of corporate community development projects

27 Feb 2012
Corporate community development projects typically do not fail due to incompetence. They fail because promoting development is not their underlying objective. Making money is.

Samfunnsansvar uten effekt i utviklingsland

22 Jan 2009 | Pressemelding
Norske bedrifters tiltak i utviklingsland innen området samfunnsansvar er lite relevante i forhold til hovedproblemene landene står overfor. Som utviklingstiltak er tiltakene lite effektive. I dag er det stort sett frivillig for bedrifter om de vil være etiske eller ikke. "Vi trenger en offentlig politikk som gjør det kostbart å drive uetisk," sier Ivar Kolstad, seniorforsker på CMI som har ledet en studie av norske bedrifters CSR aktiviteter i utviklingsland.

Malawian Textbook in Political Science

26 Jun 2007 | New Book
A study of the institutional context of the 2004 elections in Malawi has produced Malawi's first university textbook in political science.