Looking for a
CMI publication?

2 publications:

Newspaper Op-Ed | 2018

Forskningsmiljøene – en viktig brikke i bistandsreformen?

CMI tar gjerne en tydeligere rolle som en uavhengig, faglig stemme i utviklingspolitikken. Men for at dette skal bli mer en tom retorikk, må det gjøres noen strukturelle grep. Nikolai Astrup...
Ottar Mæstad (2018)
Bistandsaktuelt 09.05.18
CMI Report | 1992

Universitetet og forskning i Sør- Afrika. Utfordringar etter apartheid og akademisk boikott

Dette notatet gir ein gjennomgang av universitets- og forskingssektoren i Sør-Afrika. Hovudutfordringane for universiteta i eit nytt og demokratisk Sør-Afrika blir identifisert, og forskingas rolle og organisering av denne blir...
Elling N. Tjønneland (1992)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report D 1992:8) 16 p.