Looking for a
CMI publication?

3 publications:

U4 Issue | 2015

Risques de corruption dans le système de justice pénale et outils d’évaluation

Ce document d’analyse U4 est destiné aux responsables politiques des pays en développement et à leurs citoyens, ainsi qu’aux partenaires U4 de la communauté des donateurs, et leur fournit un...
Sofie Arjon Schütte, Victoria Jennett, Richard E. Messick, Jay S. Albanese, Heike Gramckow, Gary Hill (2015)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2015:13) 64 p.
Newspaper Op-Ed | 2009

Nei til fleire NATO-styrkar

Store sivile tap etter amerikansk flybombing og manglande kulturell respekt har ført til at tilliten til dei internasjonale styrkane no er sterkt redusert i Afghanistan. Alle snakkar om trong for ein...
Arne Strand og Astri Suhrke (2009)
Dagbladet 09.03.2009
Newspaper Op-Ed | 2007

Nato utfordringar

Ein liten reduksjon i det som i dag går til militært nærvære i Afghanistan kan gje store utslag på den sivile sida og ikkje minst i å utvikle eit betre...
Arne Strand, Petter Bauck (2007)
Dagbladet 26.04.2007