Looking for a
CMI publication?

8 publications:

Newspaper Op-Ed | 2019

Evalueringer – se til Sverige

Evalueringer har få venner – men de fleste i bistandsbransjen erkjenner at de er nødvendige. Utenriksdepartementet og Norad – som de fleste andre institusjoner – liker egentlig ikke å bli kikket...
Inge Tvedten (2019)
Bistandsaktuelt Mai 2019
Newspaper Op-Ed | 2019

Europas nye grensevakter

Er vi med på å støtte en utvikling som sender enda flere flyktninger til Europa? Gunnar Sørbø, in Bergens Tidende, 05.05.19 Over en million migranter krysset Middelhavet under flyktningkrisen i 2015. 850,000 av...
Gunnar M. Sørbø (2019)
Bergens Tidende 05.05.19
Newspaper Op-Ed | 2018

Skjebnevalg i Brasil: Går Brasils Trump mot valgseier?

Dette er et skjebnevalg der mye står på spill: Utfallet vil ha enorm betydning for demokratiets vilkår, samt kvinners og homofiles rettigheter, skriver kronikkforfatter og CMI-forsker Lara Cortes. Søndag velger brasilianerne...
Lara Côrtes (2018)
Bistandsaktuelt 05.10.18
Book Review | 2016

Sør-Afrikas historie: Ei bokgåve frå Tore Linné Eriksen til det Afrika-interesserte publikum i Norge

årets bokgåve frå Tore Linné Eriksen til det Afrika-interesserte publikum i Norge er ei framstilling av Sør-Afrikas historie frå dei tidlegaste tider og fram til i dag. Trass i noen...
Elling N. Tjønneland (2016)
in Afrika.no
Newspaper Op-Ed | 2012

Instituttenes eget ansvar

Instituttene sliter. Representanter for  samfunnsfaglige institutter har i flere innlegg i Forskerforum den siste tiden uttrykt bekymring for instituttsektorens framtid – uten unntak med referanse til endrede rammebetingelser. Instituttene er...
Inge Tvedten (2012)
Forskerforum Juni 2012
Book Chapter | 2012

Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk

Forskning på oppdrag har fått et betydelig omfang hvor universiteter, høgskoler og instituttsektoren er involvert. Massemedia har avdekket uheldige sider ved denne forskningstypen, f.eks. at oppdragsgivere i kraft av å...
Arne Tostensen (2012)
in Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.): Forskning og penger. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteer pp. 27-44
Newspaper Op-Ed | 2010

En anvendt forskers bekjennelser

En anvendt forskers bekjennelser   Jeg er anvendt forsker. Og stolt av det. Media har nå i lang tid vært fulle av stoff om den anvendte samfunnsforskerens tvilsomme verden – godt støttet...
Inge Tvedten (2010)
Morgenbladet 29.04.2010
CMI Report | 1992

Universitetet og forskning i Sør- Afrika. Utfordringar etter apartheid og akademisk boikott

Dette notatet gir ein gjennomgang av universitets- og forskingssektoren i Sør-Afrika. Hovudutfordringane for universiteta i eit nytt og demokratisk Sør-Afrika blir identifisert, og forskingas rolle og organisering av denne blir...
Elling N. Tjønneland (1992)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report D 1992:8) 16 p.