Looking for a
CMI publication?

21 - 26 of 26 publications:

CMI Report | 1999

Effekter i mottakerland av norske petroleumsinvesteringer med hovedvekt på Angola

Denne rapporten ser på hvordan norske petroleums-investeringer kan bidra til industriutvikling og en jevnere inntektsfordeling i mottakerlandet. Videre ser vi på i hvilken grad norske petroleumsinvesteringer kan være en positiv...
Hildegunn Kyvik Nordås, Inge Tvedten and Arne Wiig (1999)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report R 1999:2) 39 p.
Journal Article | 1993

Er menneskerettigheter universelle?

Lise Rakner (1993)
in Tidens tegn vol. 1 no. 5 pp. 34-36
Book Chapter | 1992

Menneskerettigheter og verdensfattigdommen

Bernt Hagtvet (1992)
in Gjerdåker, Svein & Arne Tostensen: Alltid fattig? Perspektiver på den tredje verdens fattigdom. Bergen/ Oslo: CMI/ Cappelen pp. 214-225
CMI Report | 1991

Menneskerettigheter og utviklingsprosesser

Rapporten inngår i studien "Menneskerettigheter i et utvikingsteoretisk perspektiv", som Programmet for menneskerettighetsstudier ved Chr. Michelsens Institutt har utført på oppdrag fra Departementet for utvikingshjelp/ Utenriksdepartementet. Rapportens målsetning er å...
Siri Gloppen and Lise Rakner (1991)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report R 1991:2) 97 p.
CMI Report | 1991

Islam, menneskerettigheter og utviklingsprosesser

Denne studien undersøker islams forhold til menneskerettighetene og muligheten for en utvikling av islamsk tenkning til også å omfatte den moderne menneskerettighetstanken. Med utgangspunkt i framveksten av forskjellige teologiske posisjoner...
Lars Gule (1991)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report R 1991:3) 143 p.
CMI Report | 1990

Menneskeverd og menneskerettigheter. Fire essays på veien til en dialog-etisk begrunnelse

Jon Wetlesen (1990)
Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Report M 1990:2) 105 p.