Research for Development and Justice
Search

Countries and regions:
DR Congo, Uganda

Støtter Norge krigen i Kongo?

Ingrid Samset (2003)

Dagbladet 05.08.03

>> www.dagbladet.no

Mer enn 260 millioner norske bistandskroner går til Uganda hvert år. Denne summen utgjør langt mer enn hva Uganda har brukt på å okkupere nabolandet Kongo. Siden krigen der ble utløst i 1998 har den hvert år kostet uganderne mellom 20 og 30 millioner dollar, og skaffet dem inntekter på 30-150 millioner dollar gjennom utvinningen og handelen i kongolesiske naturressurser. Norsk bistand går ikke direkte til krigføringen i Kongo. Men den bidrar til å øke ressursgrunnlaget til en stat som dermed får større armslag til å iverksette sine militære ambisjoner. Når midler fra Norge støtter gode formål i Uganda, får myndighetene dermed fristilt mer av sine egne midler til krigføring.

Publications with same geographic focus:

Recent Newspaper Op-Eds

Pynt og prakt, lite makt
Vibeke Wang, Liv Tønnessen (2014)

Dynastiene dreper demokratiet
Inge Amundsen (2014)

Trøbbel på Nilen
Gunnar M. Sørbø (2013)

CMI
CMI (Chr. Michelsen Institute)
Phone: +47 47 93 80 00 - From abroad: +47 55 70 55 65
Fax: +47 47 93 80 01
E-mail: cmi@cmi.no - Web: www.cmi.no
P.O.Box 6033 Bedriftssenteret, N-5892 Bergen, Norway
Visiting address: Jekteviksbakken 31, Bergen