Research for Development and Justice
Search

Countries and regions:
DR Congo, Uganda

Støtter Norge krigen i Kongo?

Ingrid Samset (2003)

Dagbladet 05.08.03

>> www.dagbladet.no

Mer enn 260 millioner norske bistandskroner går til Uganda hvert år. Denne summen utgjør langt mer enn hva Uganda har brukt på å okkupere nabolandet Kongo. Siden krigen der ble utløst i 1998 har den hvert år kostet uganderne mellom 20 og 30 millioner dollar, og skaffet dem inntekter på 30-150 millioner dollar gjennom utvinningen og handelen i kongolesiske naturressurser. Norsk bistand går ikke direkte til krigføringen i Kongo. Men den bidrar til å øke ressursgrunnlaget til en stat som dermed får større armslag til å iverksette sine militære ambisjoner. Når midler fra Norge støtter gode formål i Uganda, får myndighetene dermed fristilt mer av sine egne midler til krigføring.

Publications with same geographic focus:

Recent Newspaper Op-Eds

Kvartettens halve seier
Mari Nordbakk og Liv Tønnessen (2015)

Farvel ekstrem fattigdom
Magnus Hatlebakk (2015)

Tar Vesten ansvar for egne torturforbrytelser?
Terje Einarsen og Astri Suhrke (2015)

CMI
CMI (Chr. Michelsen Institute)
Phone: +47 47 93 80 00 - From abroad: +47 55 70 55 65
Fax: +47 47 93 80 01
E-mail: cmi@cmi.no - Web: www.cmi.no
P.O.Box 6033 Bedriftssenteret, N-5892 Bergen, Norway
Visiting address: Jekteviksbakken 31, Bergen