Gunnar Sørbø har tidligere vært styremedlem i Raftostiftelsen. Når han nå går over i rollen som styreleder er det ikke minst fordi han mener at Raftostiftelsen gjennom sitt arbeid kan være med på å markere betydningen av menneskerettigheter.

-Stiftelsen har også gjennom mange år gjennom pristildelinger greid å løfte frem individer og organisasjoner som er sårbare, trenger den støtte de kan få og har blitt styrket av prisen. Raftostiftelsen drives med små midler, men av en dyktig og entusiastisk stab, godt hjulpet av studenter i Bergen, og det er imponerende å se hva som er oppnådd siden Raftostiftelsen ble etablert i 1986, sier Sørbø i en pressemelding fra Raftostiftelsen.