Hans Jørgen Gåsemyr. Photo: UiB

Hans Jørgen Gåsemyr er stipendiat og doktorgradsstudent ved Institutt for sammenlignende politikk, Universitet i Bergen. Gåsemyr jobber med en avhandling om helse og sivile samfunnsorganisasjoner i Kina: The Global Fund and NGOs in China: A case study of efforts to increase civil society participation and representation. Stipendet på 30 000,- kr skal brukes til feltarbeid. Gåsemyr snakker flytende mandarin, og i begrunnelsen for tildelingen framheves hans språkkunnskaper:

«Studier av helse fra et sivilt samfunnsutviklings perspektiv, er svært relevant for norsk utviklingsforskning og for forståelse av sosiale endringsprosesser i Kina. Empiriske studier på dette området av en doktorgradskandidat som er flytende i mandarin vil kunne gi ny innsikt og spennende resultater på et område som relativt få norske utviklingsforskere har fokusert på, og Gåsemyr synes meget kompetent til oppgaven.»

Fondet ”Nationalgaven til Chr. Michelsen” deler årlig ut stipend til en eller flere «unge fremragende norske forskere» innenfor samfunnsvitenskap og humaniora til «bestemte samfundsgavnlige opgaver». Fondet er grunnlagt ved frivillige gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen ved hans avgang som statsminister i 1907.

 

For mer informasjon:

Ingvild Hestad
Kommunikasjonsleder
tlf: 48101863