Photo: Ingvild Hestad

I år deles Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning ut for første gang. Årets prisvinner er Carl Henrik Knutsen, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Knutsen får tildelt prisen for artikkelen «Democracy, State Capacity, and Economic Growth» som ble publisert i det tverrfaglige tidsskriftet World Development i 2013. Her ser han på sammenhengen mellom demokrati, økonomisk vekst og hvor effektivt statsapparatet er i ulike land.

I utviklingsdebatten er det reist tvil om hvorvidt demokrati bidrar til økonomisk utvikling i sårbare stater med svake institusjoner. Blant annet blir det hevdet at utviklingsland kan ha større gevinst av å bli ledet av et autoritært regime i en tidlig fase av økonomisk vekst og statsbygging. Erfaringer fra Sørøst Asia blir brukt for å støtte opp om dette argumentet.

Knutsen viser derimot at demokrati er godt forenlig med økonomisk vekst, og at et demokratisk styresett har størst positiv effekt i land med et dårlig fungerende statsapparat.

Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning blir delt ut annethvert år til unge forskere under 40 år som bor i Norge eller er norske statsborgere. Det blir lagt vekt på å premiere forskning som har høy kvalitet og er samfunnsrelevant. Prisen deles ut av fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen», som er det norske folkets gave til Chr. Michelsen ved hans avgang som statsminister i 1907.

Les intervju med prisvinneren i Bistandsaktuelt.

Les intervju med prisvinneren på Norads hjemmesider