Foto: hjk/Forsvaret

Norge har brukt 20 milliarder kroner på sivil og militær innsats i Afghanistan i perioden 2001-2014. Over 9 000 norske soldater har tjenestegjort i landet. 6. juni la det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget fram sin rapport om det norske engasjementet i Afghanistan. Les rapporten fra Afghanistanutvalget.

"Etter mange års internasjonal innsats er situasjonen i Afghanistan nedslående. Militante islamistgrupper har fortsatt fotfeste i deler av landet, og Taliban står sterkere enn noen gang siden 2001. Krigshandlinger undergraver grunnlaget for økonomisk og sosial utvikling, truer oppnådde resultater og svekker mulighetene for å bygge en stabil, fungerende statsmakt på demokratisk grunnlag. Politiske og sosiale endringer initiert utenfra har hatt støtte i afghanske reform-miljøer, men har møtt motstand fra konservative, religiøse og nasjonalistiske krefter samt fra forskjellige lokale makthavere.
I det store bildet har Norge ikke utgjort en betydelig forskjell. Handlingsrommet har satt grenser for hva Norge kunne oppnå, men det har også gitt en mulighet til å gjøre egne valg. Norge valgte særegne løsninger på flere områder, men søkte i liten grad å påvirke alliertes tilnærming."

Det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget startet  sitt arbeid med å evaluere den norske innsatsen i Afghanistan i januar 2015 . Blant medlemmene er CMI-forskerne Astri Suhrke og Torunn Wimpelmann. Utvalgsleder Bjørn Tore Godal presenterte rapporten for utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på Litteraturhuset i Oslo 6. juni.

13. juni får publikum mulighet til å sette seg dypere inn i rapportens konklusjoner og eventuelle problemstillinger som kan dukke opp i kjølvannet av slik sivil og miltær innsats. Da inviterer CMI i samarbeid med Afghanistankomiteen og PRIO til debatt på Litteraturhuset i Oslo.  

Hva lærte Norge i Afghanistan?