Både lederen for FNs våpeninspektører i Irak, Hans Blix, og lederen for FNs atomenergibyrå, Mohamed ElBaradei, hadde fortjent en fredspris for sin innsats foran Irak-krigen, mener Strand.

- Absolutt. Det samme gjelder lederen for FNs menneskerettsobservatører i Afghanistan (Cherif Bassiouni) som fikk sparken av amerikanerne fordi han rapporterte hva de holdt på med, sier Strand til NTB.

- Nobelkomiteen bør helt klart vurdere slike kandidater, så lenge de er bevisste på at det ikke bare er enkelthandlinger men innsats over tid som ligger bak tildelingen. Da ville vi fått en helt annen type oppmerksomhet og debatt om fredsprisen, og en helt annen verdsettelse av prisen utenfor regjeringskontorene, sier Strand.

Les hele NTB-artikkelen