1 Feb 2018

Arne Strand takker for all omtanke og oppmuntring

Arne Strand blir stadig bedre. Han er fortsatt under behandling ved Haukeland universitetssykehus. Han forventes å bli helt bra igjen fra brudd- og røykskadene han pådro seg i angrepet på Hotel Intercontinental i Kabul, Afghanistan lørdag 20. januar. Ytterligere kommentarer om hendelsesforløpet vil ikke bli gitt før Arne Strand selv er klar for det. Han vil være utilgjengelig for pressen de nærmeste ukene, og vi ber om forståelse for det. Arne Strand takker for all omtanke og oppmuntring.  

 

Arne Strand er en av Norges fremste eksperter på Afghanistan, og har flere tiårs erfaring med jevnlige reiser og opphold i landet. Han var på en rutinemessig reise i forbindelse med sitt arbeid på CMI. Det gjøres sikkerhetsvurderinger i forkant av hver enkelt reise til høyrisikoområder, og vi tar strenge forhåndsregler for å ivareta sikkerheten til våre ansatte. Strand hadde løpende kontakt både med ambassaden og CMI under sitt opphold.

Familien ønsker ikke å bli kontaktet av pressen. 

Kontaktperson, CMI: Kommunikasjonsleder Ingvild Hestad, 48 10 18 63