Vi ser etter en engasjert og systematisk fagperson innen regnskap og økonomi. Du vil ha fagansvaret for CMIs regnskap og være en viktig deltaker i videreutviklingen av våre økonomistyringssystem. Som regnskapsansvarlig er du del av et spennende team med overlappende og varierte arbeidsoppgaver. Du rapporterer til CMIs økonomi- og administrasjonssjef.

På CMI blir du del av et mangfoldig og internasjonalt arbeidsmiljø som vektlegger kvalitet og kunnskapsdeling, systematikk og kreativitet i arbeidet med å stadig utvikle oss. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og engasjement for CMIs formål og virke er en forutsetning.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Regnskap fra A til Å.
 • Utarbeide års- og tertialregnskap og bidra i rapportering til CMIs styre.
 • Løpende budsjettering og økonomistyring på institutt- og prosjektnivå.
 • Videreutvikling av instituttets regnskaps- og økonomistyringssystem.
 • Bidra til videreutvikling av instituttets interne rutiner.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har høyere økonomisk utdannelse med regnskap som den viktigste komponenten.
 • Du har meget god regnskapsforståelse og evner til å analysere regnskapsdata.
 • Du har erfaring med prosjektregnskap i mindre eller mellomstore virksomheter.
 • Du har gode kunnskaper i bruk av Excel.
 • Du er systematisk og analytisk.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk og kommuniserer lett og gjerne både med norske og utenlandske oppdragsgivere.

 

Ønskede egenskaper:

 • Du er løsningsorientert og har gjennomføringsevne.
 • Du er ansvarsbevisst og har ordenssans.
 • Du jobber like godt selvstendig som sammen med andre.
 • Du liker å skape system og struktur, men er samtidig fleksibel.

 

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver og et stimulerende og internasjonalt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og gode ferieordninger.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Oppstart: Snarest eller etter avtale.

 

Søknad:

Søknadsfrist er 23. februar 2018. Søknadsbrev med CV og referanser sendes elektronisk til vacancies@cmi.no.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte CMIs økonomi- og administrasjonssjef Vigdis Anita Gåskjenn, tel. 93024176 eller vigdis.gaskjenn@cmi.no.

 

Chr. Michelsens Institutt (CMI) er et uavhengig forskningsinstitutt i Bergen, med rundt 70 ansatte. På CMI skaper vi kunnskap som kan bidra til global utvikling og en mer rettferdig verden. Sammen med partnere fra hele verden forsker vi på viktige samfunnsutfordringer i Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika. Forskning av høy internasjonal kvalitet går hånd i hånd med engasjement for å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for samfunnet.