Photo: Hilde.Strand@uib.no

Gunn Mangerud er styreleder for Chr. Michelsens institutt (CMI) fra juni 2018.

Gunn Mangerud er professor i geologi på Institutt for geovitenskap på Universitet i Bergen.  Hun har tidligere bl.a. vært instituttleder på Institutt for geovitenskap, direktør for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), sjefsgeolog i Norsk Hydro og forsker i SINTEF. Mangerud har bred erfaring fra ulike typer styrearbeid.

«Jeg går ydmyk til oppgaven og ser frem til et spennende arbeid,» sier Mangerud. «CMI driver en forskningsvirksomhet som angår alle i verdenssamfunnet. Derfor var det ikke vanskelig å takke ja. Jeg har stor respekt for kompetansen og grunntankene i CMI. Det inkluderer ikke minst målet om at forskningen skal ha påvirkning, blant annet på beslutningstakere.  Som styreleder vil jeg gjøre mitt beste for å bidra til at CMI klarer å levere på de ambisjoner som er nedfelt i strategien. Det er viktig å være en god samarbeidspartner for daglig leder, men også utfordre iblant, og det er viktig å legge til rette for et godt samarbeid med resten styret og virksomheten forøvrig.»

Mangerud overtar etter professor i Sammenlignende politikk, Lars G. Svåsand, som går av med pensjon etter fem år som styreleder.

 

Vi ser fram til å samarbeide med Gunn Mangerud.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsleder:

 

Ingvild Hestad, 48101863, ingvild.hestad@cmi.no