15 Jun 2018

Vil styrke Bergen som internasjonalt tyngdepunkt for utviklingsforskning

CMI-direktør Ottar Mæstad og UiB-rektor Dag Rune Olsen vil styrke Bergen sin posisjon som et internasjonalt tyngdepunkt for utviklingsforskning. I dag undertegnet de samarbeidsavtalen som skal gjøre et enda tettere samarbeid rundt forskning, undervisning og finansiering mulig.

Med forskningsmiljøer som CMI, Universitetet i Bergen og NHH hevder Bergen seg allerede internasjonalt innen utviklingsforskning. Med en ny samarbeidsavtale på plass løfter Ottar Mæstad, direktør ved CMI, og Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, ambisjonsnivået enda et hakk.

-Vi står sammen om å profilere Bergen som et internasjonalt tyngdepunkt for forskning som kan bidra til å løse de globale samfunnsutfordringene, sier Mæstad.

Løfter Bergen som forskningsby
-Vi har mye å hente på et tett institusjonelt samarbeid. For forskningsbyen Bergen er dette godt nytt, sier Dag Rune Olsen.

Han mener at UiB har mye å hente på samarbeidet med CMI.

-UiB har løftet fram globale utfordringer som ett av tre satsingsområder. Det tette samarbeidet med CMI gir et løft for satsingen vår, og resultatet er forskning som samlet sett har høyere kvalitet og større relevans. CMI har en profil som passer oss godt, sier han og trekker fram CMI’s faglige tyngde som avgjørende for samarbeidet.

Mæstad peker på at CMI og UiB allerede har spennende samarbeid om Centre on Law & Social Transformation, Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, Senter for intervensjonsstudier i mødre- og barnehelse (CISMAC) og Bergen Summer Research School. Den nye samarbeidsavtalen gir en enda tydeligere strategisk retning for videreutvikling av samarbeidet.

Styrking også i form av midler
Samarbeidsavtalen Mæstad og Olsen undertegnet i dag er en videreføring av en allerede ti år gammel avtale. Videreføringen av avtalen skal gjøre det enda lettere å utvikle internasjonalt ledende forskningsgrupper, å styrke undervisningstilbudet, å samhandle tettere med brukere, å øke ekstern finansiering og å koordinere strategiske veivalg.

Det blir utnevnt et samarbeidsutvalg med representanter fra CMI og UiB som skal ha ansvar for å følge opp avtalen. Avtalen innebærer også en satsing i form av konkrete midler til samarbeidsprosjekter mellom CMI og UiB.

-Den nye samarbeidsavtalen støtter opp om vårt et felles mål; å styrke Bergen som et internasjonalt tyngdepunkt for forskning og undervisning rundt globale utviklingsutfordringer, sier Mæstad.