Foto: InnovasjonNorge/www.flickr. com
31 Jul 2019

CMI på Arendalsuka

Også i år kan du møte CMI under Arendalsuka. Inkludering av marginaliserte grupper i utviklingsprogram, og skatt og statsbygging i sårbare stater står på tapetet.

Fra 12.-17. august møtes forskning- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv, politikere, presse og sivilt samfunnsorganisasjoner i Arendal for å diskutere nasjonale og internasjonale utfordringer. Internasjonale spørsmål er viet en egen bolk i programmet. Her stiller CMI-direktør Ottar Mæstad og forskningsprofessor Odd-Helge Fjeldstad for å diskutere henholdvis:

Ny giv for sårbare og marginaliserte grupper 
Onsdag 14. august , kl. 15.00-15.50, Bankgården
Arrangør: Atlas Alliansen

og

Skatt, statsbygging og sårbare stater
Tirsdag 13. august, kl. 16.30-18.00, Clarion Hotel Tyholmen
Arrangør: NUPI, CMI og Tax Justice Network Norge