Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, og Ottar Mæstad, direktør ved CMI (fra v.) har undertegnet ny samarbeidsavtale.
26 Aug 2019

Vil plassere Bergen i førersetet

CMI og Universitetet i Bergen har signert en ny samarbeidsavtale. Ambisjonene er høyere enn noensinne: Å gjøre Bergen til et naturlig samlingssted for alle som er interesserte i globale samfunnsutfordringer og å være en brobygger der politikken bygger barrierer.

Da CMI-direktør Ottar Mæstad og UiB-rektor Dag Rune Olsen signerte en ny 5-årig samarbeidsavtale var stedet for selve begivenheten valgt med omhu. Bergen Global, tidligere Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, er en av de viktigste og kanskje mest synlige av CMI og UiBs samarbeidsarenaer.

-Mange institusjoner snakker om samarbeid, men CMI og UiB har vist en virkelig vilje til å samarbeide ved å bidra med faktiske ressurser. Vi bevilger såkornmidler til å utvikle felles prosjekter, og vi satser gjennom Bergen Global, sa Mæstad.

Det siste årets oppdatering og investering i både lokaler og teknisk utstyr for Bergen Global viser at de mener alvor. Med utstyr for både streaming og podcaster, utvikling av nye programserier og et sterkt nærvær i sosiale medier, tar formidlingsarenaen mål av seg til å også være en kunnskapsbase for forskning og debatter om utviklingsforskning.

 

Hvilke muligheter ligger i samarbeidet mellom CMI og UiB var temaet for samtalen mellom (fra v.) Anne Bang (UiB), Marit Bakke (UiB), Siri Gloppen (UiB/CMI) og Gunn Mangerud (UiB/CMI).

 

I front på globale samfunnsutfordringer

Bergen Globals ønske om å være en kunnskapsbase er helt i tråd med CMI og UiBs ambisjoner om å sette Bergen på kartet som en nasjonal og internasjonal hub for forskning på globale samfunnsutfordringer.

-Målet er å gjøre Bergen til et sentrum for utviklingsdebatt i Norge, og å få flyttet debatter fra hovedstaden og hit, sa Mæstad.

Det å skape synlighet rundt forskningsmiljøene i Bergen er et mantra for samarbeidet.

-Det å profilere Bergen utad er en av de viktigste ambisjonene våre, og Bergen Global er ett av de viktigste virkemidlene, fortalte Olsen tilhørerne.

Han understreket viktigheten av å ha en fysisk møteplass som Bergen Global.

-Noe verdifullt oppstår når man møtes ansikt til ansikt. Fysiske samlingsarenaer er helt nødvendige for å kunne samarbeide på radikalt tverrfaglig nivå, og radikalt tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for å løse globale samfunnsutfordringer, sa han.

En viktig del av ambisjonen om å være en kunnskapsbase er Bergen Globals samling av litteratur rettet mot utvikling og utviklingsstudier.

-Boksamlingen bidrar til å fylle denne samarbeidsarenaen med innhold og substans, sa Olsen.

 

-Det å profilere Bergen utad er en av de viktigste ambisjonene. Bergen Global er ett av de viktigste virkemidlene, sa Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

 

Inkubator for tverrfaglig forskning

Åpningskommentarene fra Mæstad og Olsen ble etterfulgt av et panel bestående av Anne Bang (UiB), Marit Bakke (UiB), Siri Gloppen (UiB/CMI) og Gunn Mangerud (UiB/CMI). De diskuterte hvilke muligheter som ligger i samarbeidet mellom CMI og UiB, og hvordan man kan få mest mulig ut av de tette relasjonene mellom de to institusjonene. 

-Det ligger enorme muligheter i det å bringe to så store institusjoner sammen. Den radikale tverrfagligheten vi snakker om er krevende og betinger nok tid. Bergen Global er en av arenaene som bidrar til at det er mulig. En slik inkubator for tverrfaglig forskning er svært verdifull, sa Mangerud, som også er styreleder ved CMI.

Hun understreket at det CMI og UiB skal oppnå er forskning med substans, som bidrar til å forme politikk og god forvaltningsskikk.

Og i et politisk klima som kan virke lite forsonende, spiller samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjoner en spesielt viktig rolle ifølge Dag Rune Olsen.

-Der politikken bygger barrierer, må vi dra sammen og bygge broer. I en så krevende periode som vi er inne i nå, er kunnskap avgjørende. Vi har et større ansvar enn noensinne for å ivareta den globale dialogen.