17 Jan 2021 Vacancy

Prosjektcontrollere innenfor forskningsadministrasjon

Vi har to ledige prosjektcontroller stillinger 

Chr. Michelsens Institutt (CMI) er i sterk vekst og vi søker derfor to dyktige medarbeidere med kompetanse innenfor prosjektøkonomi, -administrasjon og -utvikling.  

CMI sitt mål er å fremme kunnskap som kan skape global utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Det er derfor viktig for oss at du er samfunnsengasjert og blir motivert av vår visjon om kunnskapsbasert global utvikling for en mer rettferdig verden.  

Vi søker to prosjektcontroller som blir motivert av å administrere, koordinere og utvikle prosjekt innenfor forskning. I denne rollen, vi du ha ansvar for oppfølging av din egen prosjektportefølje. I tillegg vil du bistå med administrativ støtte i krevende internasjonale søknadsprosesser (f.eks. til EU), samt bidra til å videreutvikle og effektivisere prosjektoppfølging og søknadsprosesser. 

Du blir del av et flerfaglig administrativt team som bidrar til organisasjonens utvikling og som har et godt arbeidsmiljø.  

Oppstart: Snarest eller etter avtale. 

Stillingen innplasseres som rådgiver (ltr. 60-69). Seniorrådgiver kan vurderes ved mer omfattende erfaring og kompetanse. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Økonomisk og administrativ koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter fra søknadsprosess til prosjektavslutning.  
 • Samarbeid og kommunikasjon med forskerne tilknyttet forskningsprosjektene i din prosjektportefølje. 
 • Yte faglig, administrativ støtte til søknadsarbeidet, både mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder, og være en pådriver i utvikling av nye prosjektforslag.  
 • Budsjettering, rapportering, fakturering og bilagsbehandling i prosjekter.  
 • Håndtere formelle og juridiske forhold knyttet til  avtaler og kontrakter, og videreutvikle arbeidet med kontraktsmaler og tilpasning av disse.
 • Kvalitetssikre den administrative rapporteringen til oppdragsgiverne, samt produsere statistikk og annet materiale til støtte for den forskningsfaglige ledelsen.

Vi søker to kandidater som kan utfylle hverandre i gjennomføringen av disse arbeidsoppgavene. Begge vil ha sin egen prosjektportefølje, men fordeling av oppgaver kan tilpasses kandidatenes kompetanseprofil.

 

Hvem er du? 

Kvalifikasjoner:  

 • Høyere utdannelse innen økonomi og regnskap eller annen relevant fagkrets  
 • Erfaring med koordinering og administrasjon av prosjekter 
 • Forståelse for forretningsjus og kontraktsrett 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Erfaring med Forskningsrådets programmer og EU-programmer er en fordel

Ønskede egenskaper: 

 • Du har initiativ, er ansvarsbevisst, selvstendig og har evne til å samarbeide med ulike fagpersoner
 • Du er løsningsorientert og har gjennomføringsevne 
 • Du er prosessorientert og har god systemforståelse 
 • Du motiveres av nye oppgaver og faglige utfordringer 
 • Du er profesjonell og tydelig i din kommunikasjon

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Internasjonalt arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver 
 • Faglige utviklingsmuligheter 
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid, og gode ferieordninger 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Slik søker du

Du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev, CV og referanser via Jobbnorge.no.  Søknadsfrist er 17. januar 2021.

Vi ber deg utdype din motivasjon for å jobbe for CMI, samt gi et innblikk i hvordan dine erfaringer og faglig kompetanse innenfor prosjektøkonomi, -administrasjon og - utvikling gjør deg kvalifisert for denne stillingen hos CMI. 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Administrasjons- og økonomisjef Vigdis Gåskjenn.

 • Tel.: 930 24 176
 • E-post: vigdis.gaskjenn@cmi.no. 

Om CMI

Chr. Michelsens Institutt et uavhengig forskningsinstitutt med rundt 80 medarbeidere. Vi jobber sammen med partnere over hele verden for å forstå og løse viktige utviklingsutfordringer for land i Afrika, Asia, Midtøsten og Latin Amerika. 

Vi legger vekt på at vår forskning skal gjøre en forskjell for politikk og praksis. Instituttet har et internasjonalt arbeidsmiljø.