Hjort skal benytte stipendet til et forskningsprosjekt om mikrofinans og "household decision-making structure" i Øst Afrika. Et økende antall studier viser at kvinner bruker en større andel av familiens budsjett på barnas utdannelse, men hvordan avgjørelser tas i afrikanske familer er i liten grad kjent. Hjort skal bl.a. studere hva som fører til forandringer i fattige familiers "decision-making structures" og hvordan forandringen skjer.

Jonas Krabbe Hjort er født i Århus, Danmark, men er norsk statsborger. Han har en BSc i økonomi fra London School of Economics og en MA i internasjonal utviklingsøkonomi fra Yale University.

Fondet "Nationalgaven til Chr. Michelsen" deler ut et stipend årlig til en (eller to) fremragende norsk forsker innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Fondet ble grunnlagt av gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen i 1907.