Chr. Michelsens Institutt (CMI) har sammen med Magør Eiendom og Universitetet i Bergen inngått en avtale med Skanska om oppføring av bygg på Dragefjellet (Jussbygg byggetrinn II). Det forventes snarlig byggestart, og bygget skal være innflytningsklart tidlig i 2009.

"Bygget kommer til å bli et signalbygg for utviklingsforskning i Bergen, og samle landets største forskningsmiljø på dette område," sier CMIs styreleder Jan Fridthjof Bernt.

Universitetets forskningsstiftelse Unifob vil plassere nærstående aktiviteter i bygget, og det vil bli etablert et felles ressurssenter for utviklingsforskning.

"For CMI er det viktig at vi på denne måten vil kunne få en enda tettere kontaktflate mot fagmiljøene ved UiB. Vi ser fram til en ytterligere styrking av samarbeidet og sterkere felles profilering av utviklingsforskingsmiljøene i Bergen. Flyttingen vil også gjøre det mulig med tettere samarbeid mellom CMI og miljøer ved Det juridiske fakultet som arbeider med problemstillinger som menneskerettigheter, internasjonalt samarbeid, varslerproblematikk med mer. Vi har store forventninger til nye samarbeidsformer og nye forskningsprosjekter," sier CMIs styreleder Jan Fridthjof Bernt, som roser universitetsledelsen, Magør Eiendom og stab og styre ved CMI for en enestående arbeidsinnsats og stor fleksibilitet og kreativitet i en hektisk forhandlingsinnspurt.

For mer utfyllende informasjon er styreleder Jan Fridthjof Bernt tilgjengelig på telefon 55 58 95 80, 957 43 100, eller 55 18 13 06 (privat).

http://www.cmi.no/