Wang er stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk ved UiB.

Vibeke Wang skal bruke midlene til feltarbeid i Tanzania og Uganda sommeren og høsten 2009 i forbindelse med doktorgradsarbeid "The Acoountability Function of Legislatures. Parliament as an Actor in Poverty Reduction in Tanzania and Uganda."

Vibeke Wang er født på Stord I 1976, og har en Master i Sammanelignende Politikk fra Universitetet I Bergen. Hun var student på CMI og jobbet også som forsker på CMI i diverse engasjement mellom 2003 og 2007.

Fondet "Nationalgaven til Chr. Michelsen" deler årlig ut stipend til en eller flere fremragende norske forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Fondet er grunnlagt ved frivillige gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen ved hans avgang som statsminister i 1907.

For mer informasjon:

Ingvild Hestad
Kommunikasjonsleder                     
tlf: 48101863             
ingvild.hestad@cmi.no