CMI-forsker skal kontrollere Verdensbanken 

16. oktober ble seniorforsker Alf Morten Jerve oppnevnt av styret i Verdensbanken til en stilling som medlem av Verdensbankens Inspeksjonspanel. Jerve tiltrer 1. november 2008, og slutter samtidig ved CMI. 

Verdensbankens Inspeksjonspanel er et uavhengig organ opprettet av styret for å behandle klager rettet mot prosjekter finansiert av Verdensbanken. Panelet har tre medlemmer, der lederen er stasjonert på heltid i Washington DC og de to andre er på deltid. Medlemmene oppnevnes for en periode på fem år. Jerve vil jobbe på deltid og fortsatt ha sin base i Bergen, men kan i perioden blitt bedt om å overta som leder.

Jerve har fått stillingen etter en internasjonal utlysning og en omfattende prosess internt i Verdensbanken der spørsmålet om habilitet stod sentralt. Det ble konkludert med at det ikke var mulig å kombinere dette vervet med en stilling på CMI all den tid CMI har hatt og fortsatt vil ha oppdrag for Verdensbanken.

"Vi er stolte over at en CMI-forsker har fått en så viktig stilling," sier direktør Gunnar M. Sørbø. "Det er imidlertid med tungt hjerte CMI aksepterer Jerves avskjed. Alf Morten Jerve har vært en svært viktig medarbeider for CMI, som forsker, utredningsleder, og deretter som assisterende direktør og en av mine aller nærmeste medarbeidere. Instituttet har hatt en flott utvikling i denne perioden og Jerve har spilt en avgjørende rolle i det arbeidet som har blitt lagt ned for å få dette til. Vi ønsker Alf Morten Jerve lykke til med den nye jobben."

VerdensbankensAnnonsering

For intervjuavtaler og mer informasjon, kontakt kommunikasjonsleder

Ingvild Hestad                   

tlf: 48101863