ANNE SOFIE ROALD:       

Muslimer i nye samfunn
Om individuelle og kollektive rettigheter 

Les Aftenpostens anmeldelse av boken

I denne boken tar Roald opp det multikulturelle Sveriges utfordringer - spenninger mellom assimilasjon og gruppers autonomi, mellom individets rettigheter og gruppers kulturelle rettigheter. Hvordan forholder muslimer seg til islamsk og svensk familielovgivning? Hvordan oppfatter muslimske politiske aktivister forholdet mellom det svenske og det muslimske.  Hvordan ser muslimske kvinner på hijaben? Den muslimske gruppen viser ovenfor Roald betydelige interne uenigheter, og hun relaterer disse til den pågående globale teologiske debatten internt i islam.

Hun belyser utførlig konsekvensene av det muslimske samfunn sin vigselsrett, hvor kvinner blir gift etter både svensk lov og sharialovene, og hvordan kvinner som er skilt etter svensk lov fremdeles kan regnes som gift i følge islamsk lov. En multikulturell politikk kan, i følge Roald, risikere å sette kvinner, barn og minoriteters minoriteter i klem.

Anne Sofie Roald er religionshistorier og islamekspert. Hun er seniorforsker på CMI, og leder forskningsprogrammet Politics of Faith.