Prosjektet analyserer hvorvidt føderalisme i betydningen desentralisert styring kan være en god styringsform for å begrense konflikter mellom sentralregjeringer og etniske minoritetsgrupper som søker selvbestemmelse. Bakke er Ph.D. kandidat ved University of Washington, Seattle, og stipendmidlene skal brukes til feltarbeid i India og Canada.

Føderale institusjoner kombinerer fellesstyre med selvstyre og kan representere et kompromiss mellom sub-nasjonale utfordrere og statens sentrale lederskap, som ofte er nølende til å gi avkall på makt eller territorium. Mange forskere har funnet at føderalisme har en slik 'fredsbevarende' effekt ved at sannsynligheten for konflikt reduseres når sub-nasjonale grupper har institusjonelle kanaler hvor de kan gi uttrykk for sine krav, Andre forskere fremholder tvert imot at føderalisme oppmuntrer til konflikt ved å gi sub-nasjonale grupper ressurser for mobilisering. Kristin Bakke vil undersøke hvorfor forskere kommer til ulike teoretiske konklusjoner og ulike empiriske resultater. Hun skal både gjennomføre en kvantitativ analyse av 23 føderale stater, og en kvalitativ, komparativ analyse av separatistisk mobilisering i tre provinser over tid: Chechnya, Punjab og Quebec.

Kristin Marie Bakke er født i Halden, er 27 år, og har en M.A. i statsvitenskap fra University of Washington fra 2003.

Stipend fra fondet Nationalgaven til Chr. Michelsen deles ut hvert år til unge, lovende norske forskere i alderen 20-35 i inn- og utland som driver viktig banebrytende anvendt forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Datoen for utdelingen er 7. juni. Fondet ble opprinnelig stiftet i 1907, og har siden 1930 blitt forvaltet av Chr. Michelsens Fonds styre. Fondet er grunnlagt på midler frivillig samlet inn fra det norske folk til Christian Michelsen da han gikk av som statsminister høsten1907. Gavesummen, NOK 214.000, ble overrakt Christian Michelsen til fri disposisjon i november 1907.