I dette bokprosjektet viser jeg hvordan Midtøsten konstrueres som en flyktningeregion i tre historiske epoker fra 1850 fram til dag og nå kan sammenliknes med en stor regional flyktningeleir, en «Superleir» (SuperCamp). I dette begrepet ligger det at Midtøsten er blitt en oppsamlingsplass for flyktninger som har fått sin handlefrihet og reisemuligheter begrenset - omfanget av dette varier fra flyktningleirer i flere land og til urbane flyktninger i byområder. Siden 2015 er et system for grensekontroll og retur gjort at Middelhavet fungerer som en ytre grense for regionen der flyktninger og migranter blir samlet opp og etterhvert returnert til, nettopp, Midtøsten.

Prosjektet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og tematisk knyttet til to andre prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd (NFR): «SuperCamp» og «URBAN3DP» (se CMI.no).