Download this publication

Den politiske betydningen av skattlegging går langt ut over det å skaffe inntekter til å finansiere offentlig sektor, infrastruktur og grunnleggende behov for borgerne. I denne artikkelen argumenterer Odd-Helge Fjeldstad for at et effektivt skattesystem også er sentralt for å styrke statens legitimitet ved å ansvarliggjøre myndighetene overfor skattebetalerne i landet.  Vanstyre er ofte korrelert med at staten ikke avhenger av inntekter fra skattlegging av borgere og næringsliv.  Et effektivt skattesystem er selvsagt også avgjørende for at utviklingsland skal kunne frigjøre seg fra bistandsavhengighet.

Odd-Helge Fjeldstad

Research Professor, Coordinator: Tax and Public Finance