Etter 1991 bygde Etiopia opp et føderalt demokrati med en demokratisk grunnlov og en desentralisert statsstruktur. Men dagliglivet i landet er fortsatt preget av kontroll og tvang, særlig i llanddistriktene. I valgene bruker lokale myndigheter statens maktmidler uten hemninger for å sikre fortsatt adgang til posisjoner, ressurser og makt til den styrende partikoalisjonen.