(Working paper/Institutt for Menneskerettigheter 2001:14)