Frøy Gudbrandsen (BT) i samtale med Gunnar Stålsett (norsk spesialutsending) og Odd Raustein (Oljedirektoratet).

Det er nå ti år siden Øst-Timor ble et uavhengig land. Hvordan har landet bygget seg opp, og hvilke utfordringer står det overfor? 

Gunnar Stålsett har vært norsk spesialutsending til Øst-Timor og har motatt 'Order of Timor' for sin innsats i forsoningsprosessen.

Odd Raustein jobber i Oljedirektoratet som har arbeidet med kompetansebygging og erfaringsoverføring til Øst-Timors oljesektor.