Presentasjoner og paneldiskusjon for universitetsstudenter

Skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon medfører store nasjonale og globale konsekvenser, og problemet øker. Økt risikobilde i forhold til investeringer, kapitalflukt, konkurransevridning og skjev fordeling av ressurser er noen av skadevirkningene. 

Arbeidet for en mer rettferdig skatt må være kunnskapsstyrt, men der er et sterkt behov for mer kritisk forskning. Studenter innenfor blant annet juss, økonomi, revisjon og statsvitenskap er helt sentralt i dette arbeidet.

Derfor har Tax justice Network og Changemaker spesialprodusert et hefte som skal inspirere bachelor- og masterstudenter til å forske på dette. Heftet er også nyttig for andre som ønsker å forstå hvordan skatt - og spesielt manglende betaling av skatt - påvirker verdiskapning og global fordeling.

Eksperter og bidragsytere til heftet kommer for å snakke om temaet, med fokus på hvordan deres faggruppe påvirker - og blir påvirket av - skatteparadiser, kapitalflukt og hemmelighold, og om relevante problemstillinger for studenter som vil forske på disse temaene. Dette er en ypperlig mulighet for studenter som vil lære mer om et tema som blir stadig viktigere på den internasjonale politiske og økonomiske arena.

Introduksjon - Skatt og skatterettferdighet (Tina Søreide, CMI/UiB)

Problemer med dagens system (Kari K. Heggstad, Skatteetaten)

Aktørene

Bankene (Odd-Helge Fjeldstad, CMI)

Multinasjonale selskaper (Frank Lange, Skattedirektoratet)

Advokater (Sverre Blandhol, UiO)

Revisorer (tbc)

Institusjoner som arbeider med globale skattespørsmål (Kristine Sævold, CMI)

Veien til skatterettferdighet (Sigrid Klæboe Jacobsen, Tax Justice Network)