Per Selle fra Maktutredningens forskergruppe, presenterer Utredningens synspunkter på forholdet mellom makt, rett og demokrati. Geir Ulfstein, direktør for Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Terje Einarsen, dommer i Gulating lagmannsrett, og Morten Kinander, førsteamanuensis ved Juridisk fakultet, Universitet i Bergen, presenterer reaksjoner og refleksjoner om rettens rolle i norsk politikk.

 

Program

12.30 Velkommen og innledning
ved Hugo Stokke, forsker, CMI

 

12.45 Makturedningens syn på forholdet makt, rett og demokrati

ved Per Selle, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen og medlem av Makt- og Demokratiutredningens forskergruppe

 

13.15 Internasjonale menneskerettslige forpliktelser og deres konsekvenser for Norge

ved Geir Ulfstein, direktør for Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

 

13.45 Makt, rett og demokrati sett fra norske domstoler

ved Terje Einarsen, dommer i Gulating lagmannsrett

14.15 Pause

14.30 Makt, rett og demokrati i norsk rettsteori og retthistorie
ved Morten Kinander, førsteamanuensis ved Juridisk fakultet, Universitet i Bergen

15.00 Paneldebatt

15.45 Oppsummering og avslutning ved Hugo Stokke