Utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) og utenrikspolitisk talsmann Morten Høglund (Frp) i samtale med Åse Gilje Østensen.

Vi set utanrikspolitikken på dagsordenen i valkampen og utfordrar regjeringa og opposisjonen:  Kva rolle skal Noreg spele i verden? Kva bør vera dei viktigaste utanrikspolitiske prioriteringane for Noreg dei neste 4 åra? Høyrer utanrikspolitikken saman med utviklingspolitikken?     kva område skil opposisjonen seg frå den sitjande regjeringa på desse områda?

Velkommen til frukost og utanrikspolitikk.