Er vestlig bistand på ville veier?

I sin nye bok Western Aid at a Crossroads - the End of Paternalism(2013) argumenterer Øyvind Eggen og Kjell Roland for at vestlig bistand har mistet bakkekontakt, og at det er på tide at vi kvitter oss med formynderskapet overfor fattige land.

 

Bergen ressurssenter tar debatten: Er vår bistandstenkning gått ut på dato?

 

Øyvind Eggen (medforfatter og fagdirektør for evaluering i Norad) presenterer boken Western Aid at a Crossroads: The End of Paternalism(2013) og blir utfordret av Gunnar M. Sørbø (seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt). Debatten blir ledet av Svein-Erik Helle (stipendiat i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen).

Øyvind Eggen var forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 2007 til 2012. Han er nå fagdirektør for evaluering i Norad. Han har lang erfaring fra arbeid med, evaluering av og forskning på utviklings- og bistandsspørsmål.

Gunnar M. Sørbø er seniorforsker og tidligere direktør ved Chr. Michelsens institutt. Han har lang erfaring fra evaluering av internasjonal bistand og utviklingspolitikk og har i mange år vært en aktiv bidragsyter i debatter om ulike sider ved norsk bistand.

Svein-Erik Helle er stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har i sin forskning hovedsakelig fokusert på politiske prosesser knyttet til valg i ikke-demokratiske politiske system i Afrika sør for Sahara. 

 

Let's Be Fair er en arrangementsserie i Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling våren 2014. Formålet med arrangementsserien "Let's Be Fair" er å utfordre etablerte oppfatninger av hva som er rettferdig. Hva betyr rettferdighet for vårt syn og forskning på økonomisk vekst, helse, bistand, samfunnsutvikling og fordeling?

I løpet av våren 2014 vil noen av Norges fremste forskere innen en rekke disipliner (økonomer, samfunnsvitere, medisinere, jurister og filosofer) som arbeider med temaet "rettferdighet" i sin forskning besøke Bergen ressurssenter. Alle arrangement er gratis og åpne.

 

Photo: Mirko.Eggert/www.flickr.com