Kva er rettferdig fordeling, og kvifor er det viktig? Kan ein måle økonomisk rettferd?

 

Lars Fr. H. Svendsen (professor i filosofi ved Universitetet i Bergen) i samtale med Kalle Moene (professor i økonomi ved Universitetet i Oslo) om ulike forståingar av økonomisk fordeling og rettferd.  

Lars Fr. H. Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet utgitt bøkene «Kjedsomhetens filosofi» (1999), «Kunst» (2000), «Ondskapens filosofi» (2001), «Mennesket, moralen og genene» (2001), «Hva er filosofi» (2003), «Mote» (2004), «Frykt» (2007), «Arbeidets filosofi» (2011) og «Frihetens filosofi»(2013). Bøkene hans er oversatt til 26 språk.

Kalle Moene er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo der han leiar ESOP (Equality, Social Organization and Performance). Moene sitt arbeidsfelt har mellom anna vore fordelingsspørsmål og samanlikning av økonomiske institusjonar, særskilt i arbeidsmarknaden. 

 

Let's Be Fair er ein arrangementsserie i Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling våren 2014. Føremålet med arrangementsserien "Let's Be Fair" er å utfordre etablerte oppfatningar av kva som er rettferdig. Kva tyder rettferd for vårt syn og forsking på økonomisk vekst, helse, bistand, samfunnsutvikling og fordeling?

I løpet av våren 2014 vil nokre av Noreg sine fremste forskarar innan ei rekkje disiplinar (økonomar, samfunnsvitarar, medisinarar, juristar og filosofar) som arbeider med temaet "rettferd" i si forsking besøke Bergen ressurssenter. Alle arrangement er gratis og åpne.

 

Photo: United Nations Photo