Siri Gloppen er professor ved Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen og forskar ved Chr. Michelsens Institutt. Gloppen har i si forsking særskilt konsentrert seg om forsking på rettsapparatet si sosiale og politiske rolle, demokratisering, og menneskerettigheiter i det austlege og sørlege Afrika.

Jan Fridthjof Bernt er professor i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen og tidlegare preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Bernt har også vore leiar for styret ved CMI, for styret for Etikkprogrammet ved UiO, og for styret ved Holbergprisen. Han har óg vore rektor ved Universitetet i Bergen og prodekanus ved Det juridiske fakultet. 

Let's Be Fair er ein arrangementsserie i Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling våren 2014. Føremålet med arrangementsserien "Let's Be Fair" er å utfordre etablerte oppfatningar av kva som er rettferdig. Kva tyder rettferd for vårt syn og forsking på økonomisk vekst, helse, bistand, samfunnsutvikling og fordeling?

I løpet av våren 2014 vil nokre av Noreg sine fremste forskarar innan ei rekkje disiplinar (økonomar, samfunnsvitarar, medisinarar, juristar og filosofar) som arbeider med temaet "rettferd" i si forsking besøke Bergen ressurssenter. Alle arrangement er gratis og opne for alle.