Photo: Eugenio Salazar / World Bank

Det internasjonale landskapet for utviklingsfinansiering er i endring. Utviklingen har vært enorm siden Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet ble etablert for 70 år siden, og fortsetter i et akselererende tempo. I tillegg til den nylig etablerte Asian Infrastructure Investment Bank og BRIC-landenes New Development Bank, er det nå et stort antall forskjellige utviklingsfinansaktører, institusjoner og mekanismer. Alle endringene medfører store konsekvenser for de tradisjonelle multilaterale utviklingsbanker og for de nordiske landenes posisjoner og roller.

Bli med oss når  Per Øyvind Bastøe og Stein Hansen presenterer boken  "New Challenges and New Roles. Development Financing in the 21st Century" på CMI 26. februar. Her vil de to forfatterne drøfte endringene i utviklingsfinansieringen og mulighetene, begrensningene og utfordringene i dette skiftende landskapet.

Seniorforsker Espen Villanger ved CMI er ordstyrer.