6. juni overleverer Godal-utvalget Afghanistan-rapporten til utenriksministeren og forsvarsministeren. 13. juni tar vi debatten. Hva lærte vi i Afghanistan? Velkommen til Litteraturhuset i Oslo kl 18.

I juni legger det regjeringsoppnevnte Afghanistan-utvalget fram sin rapport om det norske engasjementet i Afghanistan. Både det sivile og det militære engasjementet fra 2001 til 2014 gjennomgås. Lærdommene fra Norges innsats vil være viktig for Norge framover. Utenriksdepartementet jobber med en ny Stortingsmelding om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der sårbare stater er spesielt vektlagt. Stadig blir Norge spurt om å bidra i operasjoner i utlandet.

Hva er lærdommen fra den sivile og militære innsatsen i Afghanistan? Hva hadde det å si for Afghanistan og hvor står landet nå? Og hvilke erfaringer bør være del av det politiske beslutningsgrunnlaget når Norges framtidige engasjement i og overfor sårbare stater vurderes og debatteres?

Dette er første arrangementet i en rekke av tre. I første runde er det norske perspektivet på rapporten i fokus. Under Afghanistan-uka i september vil rapporten sees med afghanske og internasjonale øyne. Programmet for Afghanistan-uka lanseres i juni. 

Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen, ønsker velkommen.

Bjørn Tore Godal, leder av Afghanistan-utvalget, presenterer hovedpunktene i rapporten.

 

Paneldebatt med 

Arne Strand CMI

Cecilie Hellestveit ILPI

Sverre Diesen FFI

 

Ordstyrer er Henrik Syse PRIO

 

Arrangører: Afghanistankomiteen, CMI og PRIO