From the book launch in Dar-es-Salaam with the Norwegian Ambassador, the Vice Dean of Mzumbe University, Prosper Ngowi and Odd-Helge Fjeldstad. Photo: Ingvild Hestad

Nasjonale skatteinntekter er løftet frem som en av de viktigste finansieringskildene for å nå FNs bærekraftsmål. Målt i forhold til størrelsen på økonomien, er det afrikanske land som taper mest i verden i skatteunndragelser. Norge har forpliktet seg til å doble støtten til utvikling av bedre skattesystemer i fattige land innen 2020.

I anledning lansering av boka Lifiting the veil of secrecy – Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa har vi samlet et knippe internasjonale eksperter med særlig kompetanse på skatt og utvikling i Afrika.

 • Velkommen ved Kari Elisabeth Kaski, Stortingsrepresentant for SV
 • Presentasjon av boka
  Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder i Tax Justice Network – Norge
 • Dobbeltskatteavtaler: rettslige mulighetsrom for skatteinntekter
  Catherine Ngina Mutava, Associate Director, Strathmore Tax Research Centre,
 • Offshore finanssenter og konsekvenser for utvikling
  Attiya Waris, Senior Lecturer, Law School, University of Nairobi.
 • Bygging av nasjonale skattesystemer for bærekraftig finansiering
  Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt, Extraordinary Professor, African Tax Institute, University of Pretoria
 • Skatt for utvikling og Norges rolle i internasjonal skattebistand
  Olav Lundstøl, Fagdirektør i Norad.

Arrangører: Chr. Michelsens Institutt, Tax Justice Network – Norge, SkattJakt-nettverket, SV