Det er estimert at Afrikanske land taper mer på skatteunndragelse fra selskaper enn noen andre land i verden, som andel av deres økonomi. Hvilken rolle har skatt i å skape utvikling i Afrika? Er det å stoppe ulovlig kapitalflukt til skatteparadis et vidundermiddel for å øke finansieringen for utvikling? Eller blir for lite fokus lagt på nasjonale kontekster og utfordringer med å bygge robuste statlige skatteinstitusjoner.

Boka «Lifiting the veil of secrecy – Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa» vil være tilgjengelig under arrangementet. Arrangementet vil være på engelsk.

  • Catherine Ngina Mutava, Associate Director, Strathmore Tax Research Centre, Nairobi, Kenya
  • Attiya Waris, Senior Lecturer, Law School, University of Nairobi, Kenya.
  • Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder, Tax Justice Network - Norway
  • Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker og økonom, CMI, Bergen,  Extraordinary Professor, African Tax Institute, University of Pretoria
  • Olav Lundstøl, Fagdirektør, Norad. PhD-kandidat i skatt, University of Pretoria.
  • Ordstyrer: Ingrid Stolpestad, Framtiden i Våre Hender.

Arrangører: Chr. Michelsens Institutt, Tax Justice Network – Norge, Fellesrådet for Afrika, SkattJakt-nettverket